Thursday, July 28, 2005

Zákaz lovu tresek?

Komisař EU F. Fischler s odvoláním na závěry Mezinárodní rady pro využívání moří prohlásil, že některé druhy ryb v mořích omývajících Evropu jsou blízko vyhubení. EU proto musí přijmout rychlá a účinná opatření. Nejvíce je ohrožena treska v Irském moři a v průlivu Skagerrak. Fischler, který proti vůli Francie, Španělska a Portugalska prosazuje reformu politiky rybolovu spočívající v omezení rybolovných kapacit, však nesdílí radikalismus. Nenavrhuje proto úplný zákaz rybolovu, ale "jen" uzavření některých zón, omezení dnů povoleného výlovu a posílení kontrol.m.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home