Sunday, September 18, 2005

měkkýš

Značná část mořských živočichů patří do kmene měkkýšů (Mollusca). Je to druhově nejpočetnější skupina mořských živočichů - známe jich na 130 000 druhů. Žijí ve všech světových mořích, a to od hlubin až po hladinu. V Jadranu se setkáváme se zástupci především 3 tříd měkkýšů (celkem jich je 7), a to hlavonožců, plžů a mlžů. O každé této skupině si proto řekneme více.
Nejznámější, ale také neobávanější z nich jsou hlavonožci (Cephalopoda), jejichž zástupci v Jadranu jsou však obáváni neprávem. Hlavonožci dosáhli ze všech měkkýšů nejvyššího vývojového stupně. Jejich lovecké zařízení, to je 8 nebo 10 chapadel, bývá co do šikovnosti srovnáváno s lidskýma rukama. Právě pro svá chapadla - ramena jsou hlavonožci tak obávaní. A není divu, vždyť každé rameno má své vlastní, na ostatních nezávislé nervové centrum a při vyřazení jednoho chapadla z boje zůstávají ostatní plně bojeschopná. Hlavonožci mají mimořádně velké oči a dokonale vyvinutý zrak. V chrupavčité schránce mají značně vyvinutý mozek. Mohutný "zobák" v oblasti úst umožňuje hlavonožcům rozlamovat i velmi tvrdé schránky a skořápky krabů a vypořádávat se i s další kořistí.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home