Tuesday, January 17, 2006

Oxid uhličitý

Britské ministerstvo průmyslu a obchodu zahájí v pondělí šetření ohledn budoucnosti britské energetiky. Očekává se, že doporučí stavbu nových jaderných elektráren, právě kvůli obavám z podnebných změn. Jaderní reaktory nevypouštějí do ovzduší kysličních uhličitý, i když dobývání uranu a likvidace jaderných elektráren vvedou k emisím CO2. Britská vláda se zavázalo snížit do roku 2050 emise CO2 o 60 procent.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home