Friday, September 30, 2005

Rybaření 5

Dále múžete k lovu ryb použít síť taženou mezi dvěma loďema. To je jeden z poměrně citlivých přístupů, protože pokud je síť tažena nad dostatečnou hloubkou, aby nedřela dno, tak pochytá pouze ryby od určité velikosti, a navíc po vytažení je možné nechtěné úlovky naházet zpět o moře. Má však samozřejmě i své nevýhody, a sice potřebu použití dvou lodí, a tudíž placení dvojnásobného množství nafty, dvojnásobné výplaty posádce a tak dále.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home