Sunday, December 04, 2005

HDp

Do HDP se počítá všechno, co je vyrobeno a prodáno. Závisí proto HDP jen na výrobcích? Pro zajímavost výroba pokrývala v roce 1989 přes 70% HDP. Dnes výroba zajišťuje jen něco přes 30% HDP. Z toho je vidět, že HDP se už vytváří jinde a jinak. Mnohem horší je, že klesá i podíl mezd a platů v HDP. A to i v západní Evropě a USA. Spíše bychom mohli říci hlavně v západní Evropě a USA. Ve Spojených státech klesla reálná mzda od roku 1975 více než o 10%. Stejně tak je tomu v západní Evropě. To svědčí o tom, že životní úroveň se snižuje. Zpráva Human development report (zpráva o lidském rozvoji, z níž čerpám) z roku 1995 nám říká, že ve více než stovce krajin byl průměrný příjem menší ve srovnání s rokem 1980. Více než čtvrtina lidstva na tom byla hůře i přes neustálý růst HDP, který vzrostl v těch zemích několikanásobně.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home