Thursday, July 28, 2005

Amur bílý

Pochází z Číny, k nám byl dovezen v roce 1961. Obývá střední a dolní úseky řek, přizpůsobil se i podmínkám v rybnících, v melioračních kanálech a v mimopstruhových ÚN. Jeho vlastnosti, že požírá makrovegetaci,se využívá k melioraci zarostlých rybníků, ÚN apod. zvláště v teplejších oblastech. Je velmi cennou hospodářskou i sportovní rybou (z rybníků unikl do tekoucích vod).

Zákaz lovu tresek?

Komisař EU F. Fischler s odvoláním na závěry Mezinárodní rady pro využívání moří prohlásil, že některé druhy ryb v mořích omývajících Evropu jsou blízko vyhubení. EU proto musí přijmout rychlá a účinná opatření. Nejvíce je ohrožena treska v Irském moři a v průlivu Skagerrak. Fischler, který proti vůli Francie, Španělska a Portugalska prosazuje reformu politiky rybolovu spočívající v omezení rybolovných kapacit, však nesdílí radikalismus. Nenavrhuje proto úplný zákaz rybolovu, ale "jen" uzavření některých zón, omezení dnů povoleného výlovu a posílení kontrol.m.

Pozor

V řece najdete rychlé parmové úseky s kamenitým dnem s klidnými dlouhými a hlubokými tůněmi. Dno je bahnité i písčité, v proudech i kamenité. Břehy jsou většinou zarostlé a podemleté, takže při lovu je nutné dávat pozor, jinak si můžete polámat končřetiny

Odra druhy ryb

Pro rybáře je tu k lovu pstruh potoční, vranka obecná a lipan . Najdete tu taky střevli potoční. Pstruzi zde dosahují průměrnou velikost okolo 25-30 cm. Lipani tu měří průměrné délky okolo 30 cm. Lovit se tu může pouze na umělé nástrahy ( přívlač nebo umělá muška). V letních měsících často dochází k velkému snížení průtoku vody v řece. To se samozřejmě promítá v přijímání potravy a tudíž v braní ryb. Revír je zajímavýv jarním období, kdy je v řece dostatečný stav vody.

Odra

Odra byla jednou z nejrybnatějších řek u nás. Rozkládá se na podstatné části Moravskoslezského kraje. Pramení v Oderských vrších,a asi po 100 kilometrech přechází do Polska, kde po 800 kilometrech končí v Baltu. V minulosti jedna z nejrybnatějších řek se později stala obětí továren, kjteré do ní lily různě sračkya a jiná nechutenstva. Poslední dobou se však čistota její vody zlepšuje, a tak se stává opět rybářsky atraktivní.
Blog Directory